ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (WP 3 & WP 4) για το εγκεκριμένο έργο 'Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy - CBTB'
12/05/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (WP 3 & WP 4) για το εγκεκριμένο έργο “Παραδοσιακό πρωινό της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας (Branding) και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών (Mobile Application) για τη διατήρηση και προώθηση της κοινής παραδοσιακής γαστρονομίας ” (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy - CBTB) και κωδικό MIS 5032336, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020».

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos 2_F1958819396.1CBTB_CORFUCCI_TENDER-2-WP3-WP4_PERILIPSIDIAKIRIXI_V04_20200507_signed_ADA_ADAM.pdf
velos EROTISEISAPANTISEIS_F1168467246.pdf