ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
23/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και ψηφιακών εφαρμογών/καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τυχόν παρατηρήσεις ή/και σχόλια μπορούν να αποστέλλονται στο mail της Διαχειριστικής efd@diaxeiristiki.gr.
 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16/01/2020.
 
Προγραμματίζονται επίσης και ημερίδες διαβούλευσης της δράσης .
 
 
Προς ενημέρωσή η  Πρόσκληση Διαβούλευσης  
 
 
 
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή