ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας
ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
30/07/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΕΥΧΗ

download

download_F647111063.gif

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

download

download_F647111063.gif

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες :
κα. Αγγελική Ζωχιού

email: corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία δημοσίευσηστο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων:

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΝΑΙ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

30/7/2012

3/8/2012

3/8/2012

Ταξινόμηση CPV

Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες». Ταξινόμηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες».

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία

Ημ. Μην. Έτος

Ημέρα

εβδομάδας

Ώρα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΚΡΥΡΑΣ

17/9/2012

Δευτέρα 

12.30 π.μ.

 

'

Δώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής:

Ονοματεπώνυμο: *
Εταιρεία: *
e-mail: *
Τηλέφωνο: *
Fax: *
'

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
velos ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ