ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ADRIATINN   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5 και 6 του έργου με το ακρωνύμιο Adriatinn»
18/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας ενημερώσετε αν γίνεται αποδεκτή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαθέτει ένα δικό του πρότυπο που χρησιμοποιεί για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς το οποίο έχει ορισμένες διαφορές από το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Δεδομένου ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας και της ΕΕ οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδει είναι αποδεκτές από το Επιμελητήριο Κέρκυρας για τον εν λόγω διαγωνισμό.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1x1
velos ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5 και 6 του έργου με το ακρωνύμιο Adriatinn» (10/07/2014)