ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ INTRA
05/03/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ INTRA: Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness (Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ)

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας και η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κέρκυρας ΑΝΕΤΕΚ σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα του έργου INTRA: Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness (Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ), που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 9 Μαρτίου, ώρα 18:30, στους Παξούς.

Το INTRA είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013. Έχει αναπτυχθεί βασιζόμενο σε ιδέα του MAIB (Mediterranean Agronomic Institute of Bari) για την καινοτομία των τυπικών/παραδοσιακών προϊόντων.

Το έργο αφορά παραδοσιακά προϊόντα και προϊόντα διατροφής του αγροτικού τομέα.Οι ομάδες-στόχοι του έργου εκπροσωπούνται από Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής της Απουλίας και Ιονίων Νήσων περιοχές, ειδικά εκείνοι που παράγουν παραδοσιακά / τυπικά προϊόντα που έχουν ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Ο γενικός στόχος του είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών για τη μεταφορά των τεχνικών και επιστημονικών καινοτομιών από τα ερευνητικά ιδρύματα στις επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα, θα ενημερωθούν για τις δράσεις που αφορούν το πρόγραμμα καθώς και για τις ενέργειες που υλοποιηθούν με σκοπό την προώθηση και την προβολή των παραδοσιακών / τυπικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, αρμόδια κα Μπορτς & κα Κόλλα, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610 81005 - 6.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos DELTIOTYPOU_INTRA_PAXOI9_F668839883.3.15.pdf