ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ C.E.T.A.
05/03/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ C.E.T.A. – CROSS BORDER ELECTRONIC EXCHANGE FOR THE TOURISM BUSINESS ACCOMMODATION UNITS: INFORMATION SERVICES TO MATCH OFFER AND DEMAND


Το Επιμελητήριο Κέρκυρας και η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κέρκυρας ΑΝΕΤΕΚ σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα του έργου C.E.T.A. – Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand (Πρόγραμμα διαπεριφερειακής ηλεκτρονικής υποστήριξης για τις Μη Ξενοδοχειακές Μονάδες επιχειρήσεων τουρισμού: υπηρεσίες πληροφόρησης για την προσφορά και την ζήτηση),  που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 9 Μαρτίου, ώρα 19.00 στους Παξούς.


Το C.E.T.A. είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013. Αφορά δράσεις κατάρτισης και πληροφόρησης προς εκείνους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και ειδικότερα σε Τουριστικούς Πράκτορες /Τουριστικά Γραφεία και σε Μη Ξενοδοχειακές Μονάδες Διαμονής.


Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα, θα ενημερωθούν για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς του Προγράμματος, με σκοπό την τουριστική ενίσχυση των Ιονίων Νήσων.


Για περαιτέρω πληροφορίες, αρμόδια κα Κόλλα  & κα Μπορτς, τηλέφωνα επικοινωνίας 26610 81005 - 6.


Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης


 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos DELTIOTYPOU_CETA_PAXOI9_F864525519.3.15.pdf