ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό ¨''Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1-5 του έργου με το ακρωνύμιο CΕΤΑ''
12/08/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν γίνεται αποδεκτή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  και το δικό του πρότυπο που χρησιμοποιεί για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Δεδομένου ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας και της ΕΕ οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδει είναι αποδεκτές από το Επιμελητήριο Κέρκυρας για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1-5 του έργου με το ακρωνύμιο CΕΤΑ (01/08/2014)