ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA»
25/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA», και συγκεκριμένα για τη «Σύμβαση Έργου για τις Δράσεις 3.1, 3.3 και 5.2 του έργου CETA»  που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. Θ4/17ΔΕ/2-7-2014 συνεδρίασης  της ΔΕ και υπο της αίρεση έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2527/97, προσκαλεί   τους   ενδιαφερόμενους να   υποβάλουν  προτάσεις   για  τη   σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Δείτε συνημμένο αρχείο με την πρόσκληση.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CETA_PM_SCIENTIST_INVITE_3_F2079761456.1_3.3_5.2.pdf