ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness», με ακρωνύμιο «INTRA», και συγκεκριμένα του WP 2 Action 2.2 με τίτλο Σεμινάρια σε τοπικό επίπεδο για την καινοτομία των παραδοσιακών προϊόντων που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013»
25/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness», με ακρωνύμιο «INTRA», και συγκεκριμένα του WP 2 Action 2.2 με τίτλο Σεμινάρια σε τοπικό επίπεδο  για την καινοτομία των παραδοσιακών  προϊόντων που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. Θ7/17ΔΕ/2-7-2014  συνεδρίασης  της ΔΕ και υπό την αίρεση έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2527/97, προσκαλεί   τους   ενδιαφερόμενους να   υποβάλουν  προτάσεις   για  τη   σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Δείτε συνημμένο αρχείο με την πρόσκληση.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos INTRA_GEN_SCIENTIST_INVITE_2_F580496447.2.pdf