ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA»
25/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «CETA Cross border electronic Exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand», με ακρωνύμιο «CETA», και συγκεκριμένα του ΠΕ3- Δράση 3.5 με τίτλο
«Δράσεις κατάρτισης και πληροφόρησης προς εκείνους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και εντός του εύρους του έργου CETA.» που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. Θ6 / 17ΔΕ / 2-7-2014 συνεδρίασης  της ΔΕ και υπό την αίρεση έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν2527/97, προσκαλεί τους   ενδιαφερόμενους να   υποβάλουν  προτάσεις   για  τη   σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Δείτε συνημμένο αρχείο με την πρόσκληση.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CETA_GEN_SCIENTIS_INVITE_3_F1137177185.5.pdf