ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADRIATinn
06/05/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνουν την υλοποίηση μιας συνεργατικής δράσης που στοχεύει στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην επιλέξιμη περιοχή της Αδριατικής (Κέρκυρα, Θεσπρωτία)
Οι στόχοι της δράσης είναι:

1.    Η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων και του Ιονίου Πανεπιστημίου με στόχο την διευκόλυνση των ΜΜΕ στη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία.

2.    Συμμετοχή ΜΜΕ στη δράση Καθοδήγησης (mentoring)

Βρείτε στο συνημμένο λεπτομέρειες του Προγράμματος, κριτήρια επιλεξιμότητας ΜΜΕ και την διαδικασία συμμετοχής

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 20/05/2014

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
AdriaTinnAnoiktiProsklisigiatisMMEfinal_F1268504965.pdf