ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δημοσίευση 4 νέων προκηρύξεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
12/02/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δημοσιεύτηκαν εχτές 11/2/2016 οι τέσσερις νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ-κίνηση ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συγκεκριμένα:

 

•"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης",
•"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα",
•"Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές",
•"Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών".

 

Για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, όλη η ενημέρωση που αφορά τις εν λόγω δράσεις, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr , της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτικών Προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αρμόδια κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα τηλ. 2661081026, email diaxeiristiki@corfucci.gr.

 

Συνημμένα η σύνοψη των τεσσάρων προγραμμάτων, η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & τα Παραρτήματα.

 

Με εκτίμηση
Ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
11_02_2016_Prokhruksh_Odhgos_Pararthmata_MME_F568319916.pdf
11_02_2016_Prokhruksh_Odhgos_Pararthmata_Tourismos_F1089217771.pdf
11_02_2016_Prokurhksh_Odhgos_Pararthmata_Neofuhs_F438886378.pdf
11_02_2016_Prokurhksh_Odhgos_Pararthmata_Ptuxiouxoi_F1681553916.pdf
neofyhs_telikh_F2096438647.pdf
ptyxiouxoi_synopsh-v3_F426445248.pdf
tourismos_sunopsh_teliko_F1520593999.pdf
yfistamenes_synopsh_F2102968919.pdf