ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΤΟΠΣΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
15/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 kerkyra-inv3_F1986407886.jpg

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας», η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της επαγγελματικής ένταξης ανέργων, κατοίκων της Κέρκυρας μέσα από την ενεργοποίηση και τη συνένωση δυνάμεων, γνώσεων και εμπειριών των τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 100 μακροχρόνια ανέργων.

Από το σύνολο των ωφελουμένων (100 άτομα) προβλέπεται:

· 25 άτομα, να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων ατομικών επιχειρήσεων

· 50 άτομα, να απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης

· 25 άτομα, να υποστηριχθούν για την σύσταση και απασχόλησή τους σε (3) τρείς νέες Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθμ. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις)

 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν στα γραφεία των παρακάτω φορέων:

• Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661048169, Αρμόδια: Χαρτοφύλακα Ελένη

• Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 31998, Αρμόδια: Τσολακίδου Κωνσταντίνα

 

Δείτε στα συνημμένα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DELTIOTYPOUTOPSAEPILEGENTONANAPLIROMATIKON_F59506635.pdf
EPILEGENTESOFELOUMENOIKAIAPORRIPTEOI_F1791701640.pdf