ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Σεμινάρια για την κατάρτιση προσωπικού που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ
09/04/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η εταιρεία Computer For All, η οποία δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, επιθυμεί να ενημερώσει τους συνεργάτες και φίλους της και κυρίως τις επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού τους ότι, προκειμένου να μειώσουν το κόστος της εκπαίδευσης αυτής, έχουν τη δυνατότητα να ενταχτούν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημοσίου τομέα που απασχολούν προσωπικό και χρησιμοποιούν το ΙΚΑ ως φορέα ασφάλισής τους, έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ ένα ετήσιο ποσό για την κατάρτιση του προσωπικού τους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που καταβάλλει η επιχείρηση κάθε έτος. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό καταβάλλεται από την επιχείρηση υποχρεωτικά στο ΙΚΑ μέσω των εργοδοτικών εισφορών, με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ της δίδεται η δυνατότητα να της επιστραφεί, με την προϋπόθεση να το αξιοποιήσει αποκλειστικά για την εκπαίδευση του προσωπικού της.
Το προσωπικό, μέσω της κατάρτισης του οποίου έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στο εν λόγω πρόγραμμα, πρέπει να έχει ως φορέα κύριας ασφάλισης το ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Με αφορμή τα ανωτέρω, η εταιρεία Computer For All παρέχει ειδικά σεμινάρια για την κατάρτιση του προσωπικού των εταιριών, στα πλαίσια της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού τους, ως εξής:


•    Σεμινάρια 20 ωρών Front Desk (Reception).
•    Σεμινάρια 30 ωρών για τη Διαχείριση γραφείου
•    Σεμινάρια 30 ωρών εκμάθησης Τυφλού Συστήματος
•    Σεμινάρια για την εκμάθηση Word 2007 / Excel 2007 / Internet / Outlook 2007

Το προσωπικό της εταιρείας μας βρίσκεται στην διάθεσή κάθε επιχείρησης έτσι ώστε να παρέχει:

•    Ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης των στελεχών της επιχείρησης
•    Συνεργασία για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού της επιχείρησης στο λογαριασμό ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ-0,45%)
•    Υποστήριξη της επιχείρησης σε όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης του έργου
•    Έκθεση αποτελεσμάτων - αξιολόγησης συμμετεχόντων

Επικοινωνία

Σωτήρος 8 49100 Κέρκυρα,

Τηλ.:2661044925 κιν.:6947835185

e-mail:com4all@otenet.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή