ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, Νοέμβριος 2014
19/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Εκ μέρους της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα (Office for Economic and Commercial Affairs)

Θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εκ νέου διοργάνωση του από το 2013 αναβληθέντος Ελληνο-Τουρκικού Επιχειρηματικού Φόρουμ και Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, το οποίο θα λάβει χώρα στην Σμύρνη κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου τ.έ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα. Το εν λόγω Φόρουμ, του οποίου το συντονισμό έχει το Γραφείο ΟΕΥ Αγκύρας, θα εστιαστεί κυρίως στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, real estate, κατασκευών και δομικών υλικών, ναυτιλίας, μεταφορών, logistics, αλλά και σε οποιουσδήποτε άλλους κλάδους ενδεχομένως να παρουσιαστεί ειδικό ενδιαφέρον από ελληνικής ή τουρκικής πλευράς.

Η εν λόγω εκδήλωση θα εστιάσει στο δίπολο, αφ’ενός διμερούς εμπορίου, με στόχο την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, και αφ’ετέρου επενδύσεις, με ειδικότερους στόχους την προσέλκυση τουρκικών επενδύσεων στην Ελλάδα, επενδύσεις σε Τουρκία, σε τομείς όπως π.χ ενέργεια, νέες τεχνολογίες, καθώς και την διερεύνηση δυνατοτήτων για κοινές εμπορικές ή επενδυτικές συνεργασίες σε τρίτες χώρες.

Οι οργανωτικοί πυλώνες, από ελληνικής πλευράς, είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Enterprise Greece και αντίστοιχα από τουρκικής πλευράς, το Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης με τη σύμπραξη της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Αιγαίου (ESIAD).

Προκειμένου να είναι εφικτός ο έγκαιρος και αποτελεσματικός προγραμματισμός επιχειρηματικών συναντήσεων με αντίστοιχες τουρκικές, θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας για την εκδήλωση αυτή. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες-μέλη σας θα πρέπει, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και στη συνέχεια να την υποβάλουν ως τις 30 Ιουλίου τ.έ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ή στο Enterprise Greece με κοινοποίηση απαραίτητα στο Γραφείο μας. Η συγκέντρωση ενός πρώτου κατάρχήν ενδιαφέροντος θα επιτρέψει στο Γραφείο μας να ξεκινήσει αρκετά νωρίς τη διοργάνωση, να επιδιώξει πρόκληση αντίστοιχου ενδιαφέροντος από τουρκικές εταιρίες και συγκέντρωση στις βάσεις δεδομένων μας των τουρκικών εταιριών, το προφίλ των οποίων συνάδει ακριβώς με τις προδιαγραφές που οι ελληνικές συμμετέχουσες επιχειρήσεις θέτουν.

Αίτηση συμμετοχής υπάρχει αναρτημένη επίσης στον διαδικτυακό μας τόπο agora (http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=40735 )

Στοχεύοντας στη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Σμύρνη, προσβλέπουμε στη γόνιμη συνεργασία μας.  
  

Με εκτίμηση,
Ο Προϊστάμενος

Χαράλαμπος Κουναλάκης
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή