ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Eπιχειρηματική αποστολή για τον κλάδο τροφίμων - ποτών στις Βρυξέλλες 30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2014
21/01/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, ΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης του για το 2014,  διοργανώνει  για τον κλάδο τροφίμων - ποτών επιχειρηματική αποστολή στις Βρυξέλλες, με παράλληλες εκδηλώσεις των Περιφερειών της χώρας, σε συνεργασία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας και τον ΕΟΤ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πρόκειται για μία συνδυασμένη προβολή επιχειρήσεων και προϊόντων, καθώς και του τουριστικού προϊόντος των 13 διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Θεωρούμε ότι με την ευκαιρία και της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του προσεχούς έτους, παρουσιάζεται μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβολή παραδοσιακών, υψηλής ποιότητας προϊόντων αντιπροσωπευτικών των ελληνικών περιφερειών, σε συνδυασμό με την προώθηση ελληνικών τουριστικών προορισμών στην βελγική αγορά. Το σκεπτικό της όλης δράσης έγκειται στην παρουσία εκπροσώπων των διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας με μικρά stands σε χώρο της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, στα οποία θα φιλοξενούνται οι επιχειρήσεις εκάστης περιφέρειας και θα μπορούν να εκθέσουν τα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν γευσιγνωσίες, ενώ το Γραφείο Ο.Ε.Υ. θα αναλάβει την κατάρτιση προγράμματος προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων για εκάστη των ελληνικών εταιρειών, με Βέλγους εισαγωγείς, διανομείς και χονδρεμπόρους.
Το πρόγραμμα  της αποστολής περιλαμβάνει:

30 Μαρτίου, άφιξη στις Βρυξέλλες
31 Μαρτίου, επιχειρηματικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες
1 Απριλίου, κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις
2 Απριλίου, επιστροφή

Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στην καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με επιχειρηματίες του Βελγίου και απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται :
στον κλάδο μεταποιημένων τροφίμων και ποτών, με ιδιαίτερη και ενδεχομένως αποκλειστική επικέντρωση σε προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ

Η συμμετοχή στην αποστολή, σας δίνει τη δυνατότητα:
-να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες συναντήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις
-να διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας
-να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 350 € πλέον ΦΠΑ 23 % ανά εταιρεία,   προκειμένου  μετά  και τη συμμετοχή του  ΟΠΕ, να καλυφθεί  το κόστος οργάνωσης  της αποστολής που περιλαμβάνει :
•    ατομικό  πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων  από εξωτερικούς συνεργάτες της Ελληνικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Εμπορικό Γραφείο.
•    διερμηνεία- γραμματειακή υποστήριξη  
•    ενοικίαση αιθουσών για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών συναντήσεων και διοργάνωση εκδήλωσης.

Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καλύψουν  εξ  ιδίων :
•    αεροπορικό εισιτήριο,
•    διαμονή του εκπροσώπου τους στις Βρυξέλλες και μεταφορά στην Ελληνική Πρεσβεία στις 31 Μαρτίου (Β2Β).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να:
αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή την συνημμένη δήλωση συμμετοχής στην αγγλική γλώσσα το αργότερο μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2014, στη διεύθυνση kleo@hepo.gr και να καταβάλουν το ποσό των 350 € πλέον ΦΠΑ 23 % με κατάθεση στις :

1.    ALPHA BANK 802002001001510 iban: GR88 0140 8020 8020 0200 1001 510
2.    ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6040-040030-232 iban: GR43 0171 0400 0060 4004 0030 232

Στο καταθετήριο πρέπει να αναφέρεται η χώρα της επιχειρηματικής αποστολής και η επωνυμία της επιχείρησης.

Αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας, παρακαλούμε να διαβιβάζεται στο fax: 2310 510046 ή στο e-mail : kleo@hepo.gr .
Λεπτομερείς πληροφορίες για την οικονομία του Βελγίου  μπορείτε να αναζητήσετε στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου εξωτερικών  AGORA, http://www.agora.mfa.gr/be58

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή