ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη 12/2014 της ΠΕΑΑ για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης
19/09/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη 12/2014 της ΠΕΑΑ σχετικά με τη διενέργεια δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις οδούς αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ  συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.09.2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α(17o χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DIAGRAMMISIODON2014-DIAKIRYXITELIKI_F972840782.pdf
PERILIPSIDIAGONISMOU_F803167780.pdf