ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
06/02/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη 4/2014 της ΠΕΑΑ, σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιου ανοικτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) πλέον ΦΠΑ,(86.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην  Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος ,  ημέρα Τρίτη 04 Μαρτίου 2014 και ώρα  10:30.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.

Ισακίδου Παναγιώτα Τμ Προμηθειών Δ/νση Οικονομικών ΠΕΑΑ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PerilipsiDiakiryxis_1__F493889780.pdf