ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών δράσεων για την μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce για τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου»
14/01/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Επισυνάπτεται το link από την ανάρτηση της διακήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών δράσεων για την μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce για τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου». Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την περίληψη καθώς και τα πλήρη κείμενα της διακήρυξης.

http://www.ebed.gr/ViewArticle.aspx?id=2895

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή