πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις" ή https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/28629).  Μοναδικός Κωδικός Δ....."/>
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα
10/07/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συμμετοχή σε διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Κλιματιστικά Μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, τεσσάρων τύπων: 1) 9000 BTU/h, 2) 12000 BTU/h, 3) 18000 BTU/h και 4) 24000 BTU/h. 

 

 

Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών είναι δυνατή από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ  "www.promitheus.gov.gr ->πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις" ή

 

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/28629). 

 

Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 2024DIAB28629)

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos G_F-1989759936.Pr.2024-54002-.pdf