ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
26/09/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών τερματικών συστημάτων επιτήρησης (PSR/MSSR RADAR ALENIA) των αερολιμένων Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ENTYPOEPIMELITIRIAPERILIPSIADA-exactCopy-signed_F1901117748.pdf