ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ: 22PROC009914147) για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - εντομοκτονίας στους χώρους των κρατητηρίων του Α.Τ. Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2022
12/01/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ