ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση Προσκλήσεων για Κατάθεση Προσφορών
30/11/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ασκούς
αίματος(9ΤΘΟ4690ΒΞ-ΗΘΠ)(21PROC009626232)
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΝΕΡΟΥ(9Γ1Β4690ΒΞ-ΜΜΩ)(21PROC009625140)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για ασκούς αίματος