ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 164/2021 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διάφορα είδη ρουχισμού)»
26/10/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε τα επισυαπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ