ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - υπ’ αρίθμ. 8045/1/708-γ
05/10/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την υπ’ αρίθμ. 8045/1/708-γ από 05-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (ΑΔΑΜ: 21PROC009308069) για την προμήθεια ανταλλακτικών Φ/Α μηχανημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2021.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8045.1.708-γ