ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV 38951000-6) (ΚΑΕ 1359)
02/08/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης  2ης Δημόσιας Διαβούλευσης  επί του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV  38951000-6) (ΚΑΕ 1359),   με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για :

{1.  Αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 59 min,  (για τα επείγοντα περιστατικά),

2.  Μοριακός αναλυτής κλασσικής PCR  με δυνατότητα έκδοσης αποτελέσματος σε περίπου 180 min, (για τα προγραμματισμένα περιστατικά)},  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.», για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2η Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών_9ΨΩΚ4690ΒΞ-ΡΑΔ