ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών
05/05/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενα αρχεία: 

Σ.Δ. αναλωσίμων αντλιών έγχυσης VOLUMAT(ΩΥΕΘ4690ΒΞ-ΤΒΘ)(21PROC008545101)
Σ.Δ. αναλώσιμα υλικά Μ.Ε.Θ.(ΨΓ9Φ4690ΒΞ-3ΣΖ)(21PROC008545359)
Σ.Δ. προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου)(9Φ9Χ4690ΒΞ-ΩΛΒ)(21PROC008547026)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Σ.Δ. αναλωσίμων αντλιών έγχυσης VOLUMAT(ΩΥΕΘ4690ΒΞ-ΤΒΘ)(21PROC008545101)
Σ.Δ. προμήθεια τροφίμων (είδη αρτοποιείου)(9Φ9Χ4690ΒΞ-ΩΛΒ)(21PROC008547026)
Σ.Δ. αναλώσιμα υλικά Μ.Ε.Θ.(ΨΓ9Φ4690ΒΞ-3ΣΖ)(21PROC008545359)