ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
MA NATO - AP_1785-21 (RFQ-CO-115335-TVV)
12/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1785/9-4-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware and Software Components for the Test, Validation and Verification (TV&V)», (RFQ-CO-115335-TVV).

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 14η Μαΐου 2021.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
MA NATO - AP_1785-21