ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ
18/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕ.04/21, για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ