ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD2
10/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/07655/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2», (IFB-CO-115049-NCOP2), AMD2.

 

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 8η Μαρτίου 2021.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
IFB-CO-115049-NCOP_AMD2 Internal