ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
AMENDMENT No 4 - Provision of Transport Core Services (TCS), IFB-CO-14797-TCS, Ref: NCIA/ACQ/2021/06540
10/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06540/8-2-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Transport Core Services (TCS)», (IFB-CO-14797-TCS), Ref: NCIA/ACQ/2021/06540.

 

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 19η Φεβρουαρίου 2021.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
IFB-CO-14797-TCS-AMD4_Cover Letter_v0s