ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
IFB - Implementation of the NATO Common Operational Picture Increment 2 IFB-115049-NCOP2 AMD1
26/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας ενημέρωνουμε σχετικά με το υπ΄ αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2021/06469/14-1-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 1η τροποποίηση της πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2» (IFB-115049-NCOP2) AMD1.

 

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται πλέον η 18η Φεβρουαρίου 2021.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
IFB-CO-115049-NCOP2-AMD1 External