ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ.Δ.Α. Δ.κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»
19/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία..

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
5-2020 Ηλ.ΔΑΔ.Ψηφ. Ανιχνευτών για Κλασ. Ακτινολ.
Απόφαση Διοικητή -ΜΕΤΑΘΕΣΗ της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ΗΛΔΑΔ 05_2020