ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ''Κατασκευής σήραγγας Llogara'' στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα (Ε.Ο. SH8, Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα) - Παράταση προθεσμίας
19/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού "Κατασκευής σήραγγας Llogara" στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα (Ε.Ο. SH8, Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα) - Παράταση προθεσμίας

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας Α.Π.Φ.2140/31/ΑΣ301/1319/16.12.2020

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την κατασκευή της σήραγγας “Llogara”, στον άξονα Ορικούμ -Χειμάρρα της Εθνικής Οδού SH8 (Αυλώνα-Άγιοι Σαράντα).

Σύμφωνα με τη νέα προθεσμία, η υποβολή προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 23 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής προβλέπει ολοκλήρωση των έργων εντός 37 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης, ανέρχεται σε19.180.880.463,21 Λεκ (~€154,8 εκατ.) πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα το Σεπτέμβριο 2020, στο διεθνή διαγωνισμό για το σχεδιασμό της εν λόγω σήραγγας, επελέγη η προσφορά της κοινοπραξίας υπό την αυστριακή iC Consulenten Ziviltechniker, με έδρα τη Βιέννη.

Ειδικότερη ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, στο σύνδεσμο: http://www.app.gov.al/contract-notice/ (Reference Number REF-81916-12-11-2020).

 

Ο Προϊστάμενος κ.α.α.

 

 

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

                                                                                                                                                                                                           Γραμματέας ΟΕΥ Α΄

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή