ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. αντιδρ. για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2(ΩΞΛΒ4690ΒΞ-0ΕΡ)(21PROC007987161)
12/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Σ.Δ. αντιδρ. για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2