ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
NCI Agency Market Survey Request for Information MS-CO-115336-DCIS
07/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. NCIA/ACQ/2020/12984/22-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Project “IP over Radio”» (MS-CO-115336-DCIS).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
NCIA_ACQ_2020_12894