ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών
29/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3853/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7083/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την 8η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 23η Οκτωβρίου 2020.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
20200922 ΙFB-CO-15049-BITI CR8_External Distribution MABAS
20200922 ΙFB-CO-15049-BITI CR8_External Distribution NCIA