ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Tροποποιήσεις Διαγωνιστικών Διαδικασιών
29/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 3880/24-9-2020 και NCIA/ACQ/2020/7090/24-9-2020 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia» RFQ-CO-115283-NATINAMDS.

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 8η Οκτωβρίου 2020.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
20200924 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 2 MABAS
20200924 RFQ-CO-115283-NATINAMDS-Amendment 2 NCIA