ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΝΑΤΟ με θέμα «Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research»
10/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. FC/PROC/2020/0089/31-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΝΑΤΟ με θέμα «Request for Proposal (RFP) 2020-44128 – MENA public opinion research», Ref: FC(PROC)(2020)0089.

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2020.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ