ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 161/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης τεσσάρων UPS συνολικής ισχύος 320 KVA»
07/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ
1.2 ΑΔ 161 ΑΔΑΜ 20PROC007267456 ΑΔΑ 9ΛΖ16-2ΝΔ