ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 164/2020 (Αρχ 132/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμων αρνητικής πίεσης»
07/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ
2.1 ΑΔ 164 ΑΔΑΜ 20PROC007267192 ΑΔΑ ΨΣΥΟ6-ΗΓΜ