ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια Θερμικών Διοπτρών Παρατήρησης Φορητού Τύπου (Μονόκυαλα)
04/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1. Φ.600- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΠΑΡ Α ΠΡΟΣΚ. ΣΥΜ. ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜ. ΜΟΝΟΚΥΑΛΑ
espd-request-v1