ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Απόφαση Τροποποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών και Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών με αριθμό ΑΔ Φ.604/04/288468/Σ.1801/2 Σεπ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ στην Διακήρυξη υπ’ αριθμό 10/2020 ΑΔ Φ. 604/04/286910/Σ.1488/21 Ιουλ 20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ.
04/09/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
20PROC007258416 Απόφαση Τροποποίησης και Παράτασης
6Ι8Ι6-Θ9Χ