ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), »
06/08/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών  προδιαγραφών για την προμήθεια:

«Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ),

καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται γα την διενέργεια εξετάσεων », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
2ηΠρόσκληση διαβούλευσης ( Ω3Δ34690ΒΞ-170 )