ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
∆ιακήρυξη του Υπ΄ Αρίθµ. 81/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού
03/08/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

∆ιακήρυξη του Υπ΄ Αρίθµ. 81/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PSPTP6-RSD_F1717996380.pdf