ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών).
25/06/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση µόνο την τιµή σε ευρώ, για την Προµήθεια αδειών λογισµικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδοµένων πληροφορικής της ΥΠΑ (ετήσια (12µηνη) ανανέωση των υφιστάµενων αδειών).

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ENTYPOEPIMELITIRIALOG-exactCopy-signed_F1879417014.pdf
PerLogism_F1126972923.pdf