ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Υπ'αρίθμ: 8032/10/113-Γ
30/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια δώδεκα (12) ελαστικών επισώτρων, προς κάλυψη ανελαστικών και έκτακτων αναγκών της Δ.Α.Κέρκυρας, μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, τα οποία θα τοποθετηθούν σε τρία (3) υπηρεσιακά οχήματά της, εντός του ποσού των χιλίων εκατό Ευρώ (1.100,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήρια απ’ ευθείας ανάθεσης τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της προμήθειας και την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4281/2014.

 

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
7CHMO465FTHE-SSV_F2142132224.pdf