ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια διαγωνισμού 05/2016 της Ι ΜΠ για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΤΟΣΚΕΔΜΕ Βέροιας από 27/7/2016 έως 01/8/2016
22/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση στον τύπο της προκήρυξης του διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) του ΤΟΣΚΕΔΜΕ Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια), λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη συγκροτηθείσα με το (δ) όμοιο Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους όρους των Παραρτημάτων «Α» και «Β» της παρούσης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).
Η σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με το προσχέδιο του Παραρτήματος «Γ» του παρόντος, μετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από τη Μεραρχία.Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι συμμετοχής στο διαγωνισμό δύνανται να κατατεθούν στην έδρα της Μεραρχίας, έως την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2016 (ώρα 08:30), σύμφωνα με  τη συνημμένη προκήρυξη υπ' αριθμ. 05/2016. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση.
Αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Σκρινής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-32402 και 6944-533963

 

Πατήστε εδω για να δείτε το αρχείο της Διακήρυξης.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS