ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
14/12/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια   φιαλών νερού  καθώς και  την τοποθέτηση  και συντήρηση  ψυκτών για το έτος 2016 » στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κερκύρας.
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενδιαφέρεται  για την εγκατάσταση 4 ψυκτών  και την συντήρησή τους, καθώς και την προμήθεια φιαλών νερού για το έτος 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν την τιμή, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κερκύρας (Αριστοτέλους 2), έως 21-12-2015 και ώρα 12.00. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα  26610-80575 κ. Κουλούρη ή 26610-39813/14 κ. Κόκκοτα.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ