ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
29/05/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΗΓΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ (Ι.Ε.ΜΕ.)ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Λίγα Λόγια για την Μελέτη Το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Κ.Ε.Ε. Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός οτι η σημασία της πιστοποίησης των επιχειρήσεων συνεχώς αυξάνει, δεδομένου οτι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αποτελεί το "διαβατήριο" για πρόσβαση σε αγορές και πελάτες, εκπόνησε τη μελέτη "Πρότυπα και Συστήματα Πιστοποίησης". Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από την Εταιρεία Συμβούλων Q-PLAN A.E.Η μελέτη κινείται κυρίως γύρω από τους άξονες της σκοπιμότητας της πιστοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και της καταγραφής των υφιστάμενων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων.Από τα ευρήματα της μελέτης διαφαίνεται ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει βάλει σαν στρατηγικό στόχο την εναρμόνιση των λειτουργιών των επιχειρήσεων / οργανισμών με βάση διεθνή τυποποιημένα πρότυπα. Ο δρόμος αυτός αποτελεί πλέον μονόδρομο για όλες τις επιχειρήσεις που προσβλέπουν στην επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξή τους με την προσέλκυση νέων πελατών και την κατάκτηση νέων αγορών.Οι αριθμοί που καταγράφουν την σημερινή εικόνα και δείχνουν την τάση είναι καταλυτικοί. Περισσότερες από ένα εκατομμύριο (1.000.000) επιχειρήσεις σε εκατόν εβδομήντα (170) χώρες έχουν πιστοποιήσει Συστήματα Διαχείρισης με προεξάρχοντα τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στον δρόμο της πιστοποίησης επιχειρήσεων και σε αυτό συνέβαλαν τα μέγιστα, επιδοτήσεις, εκατοντάδων  επιχειρήσεων από τα Β και Γ Κ.Π.Σ. για το σκοπό αυτό. Παρόλα αυτά έχει μεγάλο δρόμο ακόμη να διανύσει, ειδικότερα στο χώρο των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν να κατανοήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα από την πιστοποίησή τους με το κατάλληλο(α) σύστημα(τα) διαχείρισης, όπως αυτά που παρουσιάζονται στην  μελέτη.  

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos qplan1.pdf